Uw acupuncturist is lid van de NVA

Dat betekent dat u kunt vertrouwen op zijn/haar vakkundigheid en kwaliteit.
Echter, in elke behandelrelatie kan een probleem ontstaan, bijvoorbeeld over de
communicatie, bejegening, een nota, de behandeling of het resultaat ervan. Helaas
komen in de gezondheidszorg ook ernstige klachten voor. Denkt u hierbij aan
letsel, intimidatie, ongewenste handelingen, schending van uw privacy of andere
zaken, die u niet in orde acht.

Klachten

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een
zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met
een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal
6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit
de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer
mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris

Heeft u een klacht over een behandeling of over uw behandelaar en lukt het niet
die samen met de acupuncturist op te lossen, dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat van de NVA. De klachtenfunctionaris van de NVA is de persoon die
vervolgens met u in contact zal treden. De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw
klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en
ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u
een afspraak over de vervolgstappen.

Geschilleninstantie KAB

Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de
Klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar
de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze
onafhankelijke commissie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk,
onder voorzitterschap van een jurist.
Werkt uw therapeut in loondienst dan worden eventuele klachten behandeld door
de geschilleninstantie van de werkgever.

Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)

Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris
u naar het College van Toezicht NVA, het tuchtcollege van de NVA. Dit
college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten tegen
NVA-leden en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen.
In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ
doen.

Contact

De gegevens van de NVA vindt u hieronder. Neem bij vragen gerust contact op met
het secretariaat. Voor meer informatie kunt u terecht op www.acupunctuur.nl

T: +31(0)33 4616141, van Persijnstraat 17, 3811 LS, Amersfoort
ma t/m vr 9-12 uur    nva@acupunctuur.nl   www.acupunctuur.nl
BTW NL0090.68.533.B01,
  KVK 40531133

NVA_Logo_transparant