Acupunctuur verlicht acute duizeligheid

Acupunctuur Verlicht Acute Duizeligheid

Een Taiwanese studie uit 2015 wijst uit dat acupunctuur een verlichtend effect heeft bij acute duizeligheid zoals BPPD (Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid) of als gevolg van een virusinfectie op het evenwichtsorgaan. Het effect kan al tijdens de behandeling zelf optreden. In het onderzoek waren ernstige oorzaken uitgesloten. Het onderzoek omvatte 60 personen. De groep werd in tweeën gesplitst waarbij groep 1 echte acupunctuur kreeg en groep 2 kreeg geen echte acupunctuur. De groep met echte acupunctuur melde tijdens het consult al directe verbetering terwijl dit bij de andere groep nauwelijks voorkwam. De verbetering bij de echte acupunctuur groep bleek zelfs 7 dagen na het consult nog aan te houden.

Bron: Huang Ti, 39e jaargang, nr. 1
Zie ook pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26055400

Levend bloed analyse

Levend Bloed Analyse

Levend Bloed Analyse LBA

Levend bloed analyse (LBA) biedt een hele andere kijk op bloed en met veelal verrassende uitkomsten. Wat een standaard bloedonderzoek niet laat zien, kan wel aan het licht komen bij een Levend bloed analyse. Door middel van een vingerprik nemen wij een druppeltje bloed af. Dan wordt dat onder de microscoop geanalyseerd en bekeken, dit wordt tevens opgenomen met de camera zodat we dit laten nog kunnen terug kijken. U kijkt zelf ook mee op een aangesloten beeldscherm.

Met een microscoop worden een aantal aspecten van het bloed bekeken zoals de aanwezige witte en rode bloedcellen. Op deze manier zien wij de kwaliteit en activiteit van het bloed. Verder kan het worden beoordeeld op o.a. de doorstroming, de afvalstoffen en eventueel bronnen van mogelijk ziekteverwekkende parasieten, bacteriën en schimmels, en rondingen van de bloedcellen. Ook wordt een druppeltje bloed gedroogd. De manier waarop het bloed opdroogt kan iets zeggen over radicaalbelasting en toxische belasting (metalen).
LBA levend bloed analyse microscoop

Donkerveldmicroscopie

Dit is een van de varianten van Levend bloed analyse onderzoek. Hierbij wordt het bloed met een speciale techniek belicht zodat er geen ander licht dan van het bloedmonster zelf in het beeldveld kan komen. Met deze techniek dragen lichtstralen die bij gewone microscopie door het preparaat gaan niet bij aan het beeld. Wij zien het preparaat dus tegen een zwarte achtergrond. Deze techniek maakt kleinere deeltjes meer zichtbaar dan gewone licht microscopie.

Wanneer Levend bloed analyse?

Klachten waarbij een bloedonderzoek oorzaken zou kunnen aanwijzen zijn bij voorbeeld:

  • Vermoeidheidsklachten
  • Chronische vermoeidheid, CVS, ME)
  • Spier- en gewrichtsklachten
  • Klachten die lijken op lyme
  • Maag- en darmklachten (buikpijn)
  • Schimmelinfecties in o.a. de darm (candida)
  • B12 tekort
  • IJzer tekort
  • Leverbelasting
  • Dehydratie

Wij kunnen hier een analyse voor u uitvoeren en dit onderzoeken, vraag hierna bij ons of vul het formulier in voor onderzoek. Wij zijn aangesloten bij diverse beroepsverenigingen en dit wordt dus (deels) vergoedt door u ziektekosten verzekering.

Regelmatige notenconsumptie: lagere sterftekans

Lagere Sterftekans

Uit een onderzoek van de NLCS (Nederlandse Cohortstudie) blijkt dat het regelmatig eten van noten kan bijdragen aan een langere levensduur. Dit blijkt uit een studie waarbij een relatie werd vastgesteld tussen de consumptie van noten en pinda´s en een lager sterfterisico. Het project omvatte maar liefst een onderzoek bij een groep van 120.852 mensen tussen de 55 en 69 jaar. Na 10 jaar follow-up bleek het sterfterisico bij mensen die dagelijks tenminste 10 g noten (alle soorten, inclusief pinda´s) aten zo´n 23% lager te zijn dan bij personen die deze producten niet consumeerden.

Behalve de mortaliteit werd ook gekeken naar sterfte per doodsoorzaak. Er werd ook een lager risico gevonden om te overlijden aan aandoeningen als luchtweg aandoeningen, diabetes, kanker en neurodegeneratieve ziektes. Overigens werd voor pindakaas, waarschijnlijk vanwege een andere nutriëntensamenstelling, geen beschermend effect gevonden.

Van den Brandt PA, Schouten LJ, International Journal of Epidemiology nr 11 juni 2015